Departmental PSI Exam Test - Question Papers - 01 || Maharashtra Police Sub Inspector Limited Departmental Examination paper Test -01

 Maharashtra Police Sub Inspector Limited Departmental Examination law paper Daily Test -01

departmental psi question paper with answer in marathi pdf departmental psi question paper pdf download departmental psi pre question paper with answer in marathi pdf departmental psi pre exam question paper departmental psi question paper 2016 psi departmental exam books pdf free download departmental psi exam 2021 departmental psi exam 2016 answer key

                     नमस्कार मित्रांनो आपण  Departmental PSI Exam ची तयारी करत आहात का? तेव्हा Dept PSI Exam Syllabus पहिला असेलच त्या नुसार law पेपर ची तयारी करावी लागेल. आपण या ठिकाणी daily 10+ Question per पोस्ट टाकणार आहोत तेव्हा या वेबसाईट ला रोज भेट द्या आणि मोफत तयारी करा. 
           In this Post Dept PSI Exam 2021 Candidates can practice their both  Question papers. we are providing here Dept PSI Exam test of 10+ Question per post for study purpose. Dept PSI Exam Study Material are given below candidates must read this post end to end. Maharashtra Police Sub Inspector Limited Departmental Examination old paper links are given below Don't forgot to download it. Because Dept PSI Exam Previous year Paper PDF help to Candidates to understand paper pattern, to understand question Asking system, managing paper solving timing so Dept PSI Exam Old paper pdf are most important for candidates. Now solve following 10 Question first Answer are given below of this post. 
Best Of Luck...............☺
  • Must Read :- Departmental PSI MPSC exams strategy | Guide for Departmental PSI Exam. ( पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी च्या  मर्यादित विभागीय परीक्षेची तयारी करताना टारगेट किती ठेवायचे आणि कसा अभ्यास करायचा

Dept PSI Exam Law Paper Test - 01 |पोलिसांची खात्यांतर्गत परीक्षा ची तयारी करिता आज  10 प्रश्न  अभ्यासा:-

1) एखादया व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाली आहे असे समजण्यास तो  किती दिवस आंतररूग्न असला पाहिजे किंवा किती दिवस त्याला त्याची नित्य नियमाची कामे करता आली नसली पाहिजे?

अ)12 

ब) 14

क) 20

ड) 21

------------------------------------------------------

2) अ हा व्यक्ती त्याच्या पत्नीला मारहाण करतो त्यामध्ये ती बेशुद्ध पडते. 'अ' ला ती मयत झाली असे वाटते म्हणून तो अटक होण्यापासून वाचण्यासाठी फासावर लटकवतो. शवविच्छेदन मध्ये मृत्यूचे कारण हे फासावर लटकवल्यामुळे असे येते तर 'अ'ने कोणता गुन्हा केला आहे?

अ) खून

ब) सदोष मनुष्यवध

क) दुखापत

ड) जाणीवपूर्वक गंभीर दुखापत


--------------------------------------------------------

3) सर्व साधारण अपवादामधील एखादा गुन्हा एखाद्या व्यक्तिने केला तर त्याला कोणती शिक्षा होईल?

अ) मूळ शिक्षेच्या १/२

ब) मूळ शिक्षेच्या १/४

क) मूळ शिक्षे इतकी

ड) यापैकी नाही

---------------------------------------------------------

4) जर एखाद्या व्यक्तीला सत्र न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा दिली तर कोणत्या न्यायालयाच्या मान्यतेने मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाते?

अ) अशी काही तरतूद नाही

ब) उच्च न्यायालय

क)सर्वोच्च न्यायालय

ड) 'ब' व 'क'

----------------------------------------------------

5) एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये प्रथम खबर अहवाल नोंदवून घेणे ही ठाणे अंमल दाराचे........कर्तव्य आहे.

अ)मूलभूत

ब)वैधानिक

क)संविधानिक

ड) यापैकी नाही

----------------------------------------------------------

6)बालकांचे लैंगिक अत्याचार सारख्या गुन्ह्यामध्ये किती दिवसात दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले पाहिजे?

1)45 दिवस

2)60 दिवस

3) 90 दिवस

4) कोणतीही मर्यादा नाही, तपासावर अवलंबून

--------------------------------------------------------------

7)  खालीलपैकी कोणती गोष्ट गुन्हा करण्यासाठी आवश्यक नाही

1)हेतू

2)शिक्षा

3)उद्देश्य

4)कृती

------------------------------------------------------

8)खालील पैकी कोणत्या वयोगटातील बालकाने गुन्हा केला तर त्याला विधिसंघर्ष ग्रस्त बालक असे संबोधले जाते?

1)0 ते 18

2)0 ते 7

3) 7 ते 18

4) 0 ते 14

-------------------------------------------------------------

9)  'अ'हा कुत्रा 'ब'या मालकाचा आहे. 'क' हा व्यक्ती या दोघांशी काहीही संबधित नाही. तरी तो कुत्र्याला मांसाचे हाड दाखवतो त्यामुळे तो कुत्रा क च्या पाठिमागे जातो. तर सदर ठिकाणी क ने कोणता गुन्हा केला आहे?

अ) कोणताही गुन्हा केला नाही

ब) चोरी

क) अपहार

ड) फसवणूक

--------------------------------------------------------------

10) 1 लोकसभा निवडणूक लढविण्याकरिता कमीत कमी किती वय असावे?

1) 18

2) 21

3) 25

4) 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Answers Given Below :-

1) उत्तर -  क)20  

2) उत्तर ब

3) उत्तर ड

4) उत्तर ब

5) उत्तर  ब

6) उत्तर 2

7) उत्तर 2

8)उत्तर 3

9) उत्तर ब

10) Ans :- 03)  

( important Note :-  If you any correction or change required in above Question so please don't forgot to comments below )

               Dear Candidates if you are start preparation Of Dept PSI Exam then you must observe previous year Question Paper to understand  Paper Pattern and  Technic. Maharashtra Police Sub Inspector Limited Departmental Examination 2021 will conduct in October 2021 for 765 Post. Dept PSI Exam 2021 for 765 post MPSC Department is ready for publish advertisement so all Candidates those are Qualify for this exam must be start practice of Both papers. on this website we are trying to give you daily 10+ Question per post for Dept PSI Exams Candidates. Our aim is to provide good type of content to applicant so we try to publish more than five post each day. so don't forgot to visit this site twice a day. 

Thank you.......

Post a Comment

0 Comments

close