या शासकीय कर्मचारी यांना ५००० रुपये अदा करणे बाबत शासन निर्णय निर्गमित | state employee GR

 या  शासकीय कर्मचारी यांना ५००० रुपये अदा करणे बाबत शासन निर्णय निर्गमित | state employee GR

#SHASAN NIRNAY 2024, #state employee, #state employee GR, #राज्य कर्मचारी शासन निर्णय, #वैद्यकीय तपासणी GR, #शासन निर्णय, #सुधारीत शासन निर्णय वैद्यकीय तपासणी GR, शासन निर्णय, सुधारीत शासन निर्णय

  वय वर्षे ४० ते ५० वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी तसेच कर्मचारी यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय दिनांक 8 जानेवारी 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

राज्य कर्मचारी शासन निर्णय:-

    महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जे 40 ते 50 या वयोगटातील आहेत. प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून दिनांक 8 जानेवारी 2024 रोजी अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय हा निर्गमित करण्यात आलेला आहे तो पुढील प्रमाणे.

  • राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून शासकीय सेवेत कार्यरत असणारे वय वर्षे चाळीस ते पन्नास या वयोगटातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना ०२ दोन वर्षातून एकदा व वय वर्ष 51 व त्यावरील वयोगटातल  शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना वैद्यकीय तपासणी अनुदनीय असल्याबाबत तसेच वैद्यकीय तपासणी करता (५०००/-) पाच हजार रुपये प्रमाणे इतक्या रकमेपर्यंत खर्चाची प्रतिकृती अदा करणे बाबत शासनाने मान्यता दिली आहे.
  • राज्य शासकीय अधिकारी युवा कर्मचारी यांचे वैद्यकीय तपासणी धरण या शासन शुद्धिपत्रक परिपत्रकानुसार करण्यात आलेले आहे.
   शासन शुद्धीपत्रक:- 
      वर्षे ४० ते ५० या वयोगटातील गृह विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना दोन वर्षातून एकदा व वय वर्ष 51 व त्यावरील वयोगटातील सर्वात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी अनुज्ञ असल्याबाबत तसेच वैद्यकीय तपासणी करता रुपये पाच हजार रुपये याप्रमाणे इतक्या रकमेपर्यंत खर्चाची प्रतिकृती गृही भागातील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांना अदा करण्याबाबत शासन निर्णयान्वये अपवादात्मक बाब म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासकीय निर्णय दिनांक 8 डिसेंबर 2022 च्या प्रपत्र येथे नमूद करण्यात आलेल्या खाजगी रुग्णालयाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
   सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने आवश्यकता असल्यास विहित कार्यपद्धती निश्चित करण्याची कारवाई गृह विभागामार्फत करण्यात यावी तसेच उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील सर्व बाबी लागू राहतील.
 #SHASAN NIRNAY 2024, #state employee, #state employee GR, #राज्य कर्मचारी शासन निर्णय, #वैद्यकीय तपासणी GR, #शासन निर्णय, #सुधारीत शासन निर्णय
 शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र गव्हर्मेंट डॉट इन या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला आहे.
अशाच प्रकारची नवीन माहिती तुमच्या मोबाईलवर प्राप्त करण्यासाठी आमचा खालील व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा

ब्लॉग राईटर :- अश्विनी चौधरी

Post a Comment

0 Comments

close