पोलिसांना विशेष वेतन मिळायला पाहिजे! पोलीस निराकरण समन्वय समिती Advance Salary to Maharashtra police

पोलिसांना विशेष वेतन मिळायला पाहिजे! पोलीस निराकरण समन्वय समिती Advance Salary to Maharashtra police 

मा.देवेन्द्र गंगाधरराव फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री,गृहमंत्री तथा वित्तमंत्री महाराष्ट्र राज्य  

विषय :-सर्व सरकारी कर्मचारी यांना पाच दिवसाचा आठवडा आहे तर पोलिसांना नाही म्हणून पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांना 52+24=76 शनिवार प्रमाणे पोलिसांच्या सुट्यांचे दर वर्षी बोनस च्या रुपात विशेष वेतन देणे बाबत.

अर्जदार:-राहुल अर्जुनराव दूबाले संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र पोलीस बॉईज संघटना तथा मा.महाराष्ट्र शासन गृह विभाग पोलीस निराकरण समन्वय समिती सदस्य.


महोदय ,
      वरील विषयी निवेदन करतो की मागील राज्यसरकारने विविध विभागातील राज्य शासकीय निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना पाच दिवसाचा आठवडा केलेला आहे. परंतु राज्याची कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांना सदरील आठवडा हा अत्यावश्यक सेवा असल्याकारणाने नाकारण्यात आलेला आहे सदरील बाब ही राज्य शासनाच्या दृष्टीने नक्कीच अत्यावश्यक राज्यातील रिक्त पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांची संख्या लक्षणीय आहे. 
असे असताना देखील राज्यातील चांदा ते बांदा पोलीस अधिकारी कर्मचारी अहोरात्र जनसेवा करत आहे अशा पोलीस कर्मचाऱ्यांवर इतर विभागाच्या तुलनेत अत्यावश्यक शब्द वापरून अत्यावश्यक या सबबीखाली अन्याय तर होत नाही ना असा होत असेल, तर नक्कीच राज्य शासनाने संवेदनशील पणे यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे असे मी विनम्रपणे नमूद करतो तसेच अत्यावश्यक सेवा असल्याकारणाने इतर विभागाप्रमाणे जरी सुट्ट्या मिळत नसतील तरीदेखील पोलिसांना इतर शासकीय कर्मचऱ्या पेक्षा 155 दिवस जास्त काम करावे लागते व जोखमीचे आणि राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा घटक हा पोलीस आहे. त्या मूळे त्यांचे महत्व खूप आहे म्हणून महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांना सर्व सरकारी कर्मचारी यांना पाच दिवसाचा आठवडा आहे तर पोलिसांना नाही म्हणून पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांना 52 शनिवार प्रमाणे दर वर्षी बोनस च्या रुपात विशेष वेतन देणे बाबत विनंती करतो.
राहुल अर्जुनराव दुबाले
संस्थापक अध्यक्ष 
महाराष्ट्र पोलीस बॉईज संघटना
तथा महाराष्ट्र शासन गृह विभाग,
पोलीस निराकारण समन्वय समिती सदस्य 

Post a Comment

0 Comments

close