MPSC Departmental PSI Exam Test 03 - Question Papers || MPSC PSI Limited Departmental Examination paper Test -03

  Departmental PSI Exam Test - Question Papers - 03 || Maharashtra Police Sub Inspector Limited Departmental Examination paper Test -03

                                   [ Test Number 03 सोडवा  मोफत  ]

departmental psi question paper with answer in marathi pdf departmental psi question paper pdf download departmental psi pre question paper with answer in marathi pdf departmental psi pre exam question paper departmental psi question paper 2016 psi departmental exam books pdf free download departmental psi exam 2021 departmental psi exam 2016 answer key

                     नमस्कार मित्रांनो आपण  Departmental PSI Exam ची तयारी करत आहात का? तेव्हा Dept PSI Exam Syllabus पहिला असेलच त्या नुसार law पेपर ची तयारी करावी लागेल. आपण या ठिकाणी daily 10+ Question per पोस्ट टाकणार आहोत तेव्हा या वेबसाईट ला रोज भेट द्या आणि मोफत तयारी करा. We are publish online test for Dept PSI exam daily so don't forget to visit twice a day here. on this site we are trying to provide various Dept PSI Exam Online test with Answer. we add 10+ Question per post in this online MPSC PSI Exam Test we add both papers Question with Answer. let's start following MPSC Dept PSI online test below. Previous test series links of Dept PSI Exam  are given end of the post candidates must solve previous test also.
  • Must Read :- Departmental PSI MPSC exams strategy | Guide for Departmental PSI Exam. ( पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी च्या  मर्यादित विभागीय परीक्षेची तयारी करताना टारगेट किती ठेवायचे आणि कसा अभ्यास करायचा
👉
Best Of Luck...............☺
[ Test Number 03]

Dept PSI Exam Law Paper Test - 03 |पोलिसांची खात्यांतर्गत परीक्षा ची तयारी करिता आज  10 प्रश्न  अभ्यासा:-

1) पोलीस स्टेशन मध्ये दिली जाणारी प्रथम खबर अहवाल कोणत्या कलमान्वये नोंदविली जाते?
1) 154 IPC
2) 154 CrPC
3) 155 IPC
4) 155 CrPC
----------------------------------------------------------

2)गंभीर दुखापतीची व्याख्या भा.द. वि मध्ये कोणत्या कलमात दिलेली आहे?

   1) 319
2) 320
3) 325
4)326
----------------------------------------------------------

3) पोलिसांनी घेतलेल्या जबाबावर साक्षीदार ची स्वाक्षरी घेवू नये असे दंड प्रकिया संहितेच्या कोणत्या कलमान्वये सांगितले आहे?

  1) 160
2) 161
3) 162
4) 164
----------------------------------------------------------

4)  न्यायालयात दोषारोप फौजदारी दंड प्रकिया संहितेच्या कोणत्या कलमान्वये पाठवले जाते?

1) 173
2) 174
3) 160
4) यापैकी नाही
-
5) गुन्हा घडलेनंतर सदर गुन्ह्याचा तपास करून दोषारोप व न्यायालयीन नीर्गती होईपर्यंत एकूण किती integrated फॉर्म भरले जातात/ उपलब्ध असतात?

1) 4
2) 8
3) 7
4) 12
----------------------------------------------------------

6) 'Rule of nine' हा कशासाठी वापरले जाते?

1) विष्याचे प्रमाण मोजण्यासाठी
2) भाजलेल्या जखमांचे प्रमाण मोजण्यासाठी
3) हत्याराने केलेल्या जखमा मोजण्यासाठी
4)वरील सर्व
----------------------------------------------------------

7) भारतीय दंड संहिता कायदा अमलात कधी आला?

1) 12 ऑक्टोबर 1860
2) 1 जानेवारी 1862
3) 1 ऑक्टोबर 1860
4) 12 जानेवारी 1862
----------------------------------------------------------

8) भारतीय दंड संहिता कायदा संसदेत केव्हा पास झाला?

1) 12 ऑक्टोबर 1960
2) 12 जानेवारी 1860
3) 6 ऑक्टोबर 1860
4) 6 जानेवारी 1960
----------------------------------------------------------

9) जर एखाद्या व्यक्तीला हेतू पूर्वक लाकडी बांबूच्या साहाय्याने मारहाण झाली तर भा.द. वी चे कोणते कलम लागेल?
1) कलम ३२४
2) कलम ३२६
3) जखम कोणत्या प्रकारची आहे त्यानुसार कलम लागेल
4) यापैकी एकही नाही
----------------------------------------------------------

10) सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील प्रदेश काय म्हणून ओळखला जातो ?

1) अति पर्जन्याचा प्रदेश
2) ओल्या दुष्काळाचा प्रदेश
3) पर्जन्य छायेचा प्रदेश
4) तराई

----------------------------------------------------------
वरील १० प्रश्नाची उत्तरे खाली दिलेली आहेत  (Answers Given Below ):- 

प्रश्न क्र.०१)  उत्तर ;- 2) 154 CrPC
प्रश्न क्र.०२)  उत्तर :-  2) 320
प्रश्न क्र.०३) उत्तर :-  3) 162
प्रश्न क्र.०४) उत्तर :-1) 173
प्रश्न क्र.०५) उत्तर :- 3) 7
प्रश्न क्र.०६) उत्तर :- 2) भाजलेल्या जखमांचे प्रमाण मोजण्यासाठी
प्रश्न क्र.०७) उत्तर :- 2) 1 जानेवारी 1862
प्रश्न क्र.०८)उत्तर :- 3) 6 ऑक्टोबर 1860
प्रश्न क्र.०९) उत्तर :- 3) जखम कोणत्या प्रकारची आहे त्यानुसार कलम लागेल
प्रश्न क्र.१०) उत्तर :- 3) पर्जन्य छायेचा प्रदेश
( important Note :-  If you any correction or change required in above Question so please don't forgot to comments below )

मित्रानो मागील टेस्ट क्रमांक ०१ सोडवली  कि नाही? नसेल सोडवली तर येथे क्लिक करा आणि सोडवा व अभ्यासा. 
Dept PSI Exam Study Material  देण्याचा हा आमचा छोटासा प्रयत्न कसा वाटला comment मध्ये नक्की कळवा. MPSC Departmental PSI Exam Test अभ्यासा रोज एकदा तरी भेट द्या आणि रोजरोज नवीन टेस्ट सोडवा अगदी मोफत..

धन्यवाद मित्रांनो ....................

Post a Comment

0 Comments

close