MPSC Departmental PSI Exam Test 05 || MPSC PSI Limited Departmental Examination paper Test 05

 MPSC Departmental PSI Exam Test 05 - Question Papers  || MPSC PSI Limited Departmental Examination paper Test -05

      [ Test Number 05 सोडवा  मोफत  ] 

departmental psi question paper with answer in marathi pdf departmental psi question paper pdf download departmental psi pre question paper with answer in marathi pdf departmental psi pre exam question paper departmental psi question paper 2016 psi departmental exam books pdf free download departmental psi exam 2021 departmental psi exam 2016 answer key

                     नमस्कार मित्रांनो आपण  Departmental PSI Exam ची तयारी करत आहात का? तेव्हा Dept PSI Exam Syllabus पहिला असेलच त्या नुसार law पेपर ची तयारी करावी लागेल. आपण या ठिकाणी daily 10+ Question per पोस्ट टाकणार आहोत तेव्हा या वेबसाईट ला रोज भेट द्या आणि मोफत तयारी करा. We are publish online test for Dept PSI exam daily so don't forget to visit twice a day here. on this site we are trying to provide various Dept PSI Exam Online test with Answer. we add 10+ Question per post in this online MPSC PSI Exam Test we add both papers Question with Answer. let's start following MPSC Dept PSI online test below. Previous test series links of Dept PSI Exam  are given end of the post candidates must solve previous test also.
👉

Best Of Luck...............☺
[ Test Number 05]

Dept PSI Exam Law Paper Test - 05 |पोलिसांची खात्यांतर्गत परीक्षा ची तयारी करिता आज  10 प्रश्न  अभ्यासा:- Dept PSI Exam Paper- I Question with Answer solve below

(Special Marathi Question are covered here so read it carefully daily )

प्रश्न क्र. 1)घटना प्रसंगासाठी साजेशी म्हण शोधा. ‘एखादी गोष्ट खूप वेळा चर्चिली गेली की तिचे महत्त्व कमी होते.’ 1) फार झाले हसू आले
2) नव्याचे नऊ दिवस 3) नवी विटी नवे राज्य
4) नाव मोठे लक्षण खोटे ----------------------------------------------------------
प्रश्न क्र. 2)‘खांदेपालट करणे’ हा वाक्यप्रयोग पुढीलपैकी कशाशी संबंधित आहे ? 1) अन्त्ययात्रा
2) डाव
3) घटका
4) दंड ---------------------------------------------------------- प्रश्न क्र.3)‘सहा महिन्यांतून एकदा प्रसिध्द होणारे’ या शब्दसमूहासाठी पुढीलपैकी कोणता शब्द आहे ते ओळखा. 1) मासिक
2) दैनिक
3) सामासिक
4) षण्मासिक
---------------------------------------------------------- प्रश्न क्र.4)पुढील पर्यायांपैकी कोणता शब्द शुध्द लेखनाच्या दृष्टीने योग्य आहे ते ओळखा. 1) षष्ठयब्दिपूर्ती
2) षष्टयब्दिपूर्ति
3) षष्टयब्दीपूर्ती
4) षष्टयब्दिपुर्ति
---------------------------------------------------------- 👉👉 प्रश्न क्र.5)मूर्धन्य वर्णाचा गट ओळखा. 1) त्, थ्, द्, ध्, न्
2) ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्
3) प्, फ्, ब्, भ्, म्
4) च्, छ्, ज्, झ्, म्
----------------------------------------------------------

प्रश्न क्र.6)1) पाय घसरला आणि पडलो – केवल वाक्य करा.

1) पाय घसरला म्हणून पडलो
2) पाय घसरून पडलो
3) पाय घसरला व पडलो
4) यापैकी नाही

----------------------------------------------------------

प्रश्न क्र.7)‘विलासरावांचा थोरला मुलगा आज क्रिकेटचा सामना चांगला खेळला.’ या वाक्यातील उद्देश्य वाक्य ओळखा.

1) विलासरावांचा थोरला
2) मुलगा
3) क्रिकेटचा सामना
4) चांगला खेळला

----------------------------------------------------------

प्रश्न क्र.8)‘शिक्षक मुलांना शिकवितात’ या वाक्यातील प्रयोग ओळखा.
1) कर्मणी प्रयोग
2) कर्तरी प्रयोग
3) भावे प्रयोग
4) संकरित प्रयोग

----------------------------------------------------------

प्रश्न क्र.9)खालील सामासिक शब्दाचा प्रकार ओळखा. – महादेव .............

1) कर्मधारय
2) व्दंव्द
3) व्दिगू
4) अव्ययीभाव

----------------------------------------------------------

प्रश्न क्र.10)सेलची जाहिरात वाचून हौसने खरेदीला गेलेल्या रमाबाईंच्या गळयातली किंमती माळ गर्दीत चोरीला गेली. बहिणीने विचारले – ‘केवढयाला झाली ही खरेदी ....................’ – या वाक्यातील रिकाम्या जागी कोणते विरामचिन्ह येऊ शकते

1) पूर्णविराम वा प्रश्नचिन्ह
2) प्रश्नचिन्ह वा उद्गारवाचक चिन्ह
3) स्वल्पविराम वा पूर्णविराम
4) पूर्णविराम वा उद्गारवाचक चिन्ह
----------------------------------------------------------
वरील १० प्रश्नाची उत्तरे खाली दिलेली आहेत  (Answers Given Below ):- 

प्रश्न क्र.०१)  उत्तर ;- 1) फार झाले हसू आले
प्रश्न क्र.०२)  उत्तर :-   1) अन्त्ययात्रा
प्रश्न क्र.०३) उत्तर :-   4) षण्मासिक
प्रश्न क्र.०४) उत्तर :-1) षष्ठयब्दिपूर्ती
प्रश्न क्र.०५) उत्तर :-  2) ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्
प्रश्न क्र.०६) उत्तर :-2) पाय घसरून पडलो
प्रश्न क्र.०७) उत्तर :- 4) चांगला खेळला
प्रश्न क्र.०८)उत्तर :- 2) कर्तरी प्रयोग
प्रश्न क्र.०९) उत्तर :- 1) कर्मधारय
प्रश्न क्र.१०) उत्तर :-2) प्रश्नचिन्ह वा उद्गारवाचक चिन्ह
( important Note :-  If you any correction or change required in above Question so please don't forgot to comments below ) मित्रानो मागील टेस्ट क्रमांक ०१ सोडवली  कि नाही? नसेल सोडवली तर येथे क्लिक करा आणि सोडवा व अभ्यासा. 
Dept PSI Exam Study Material  देण्याचा हा आमचा छोटासा प्रयत्न कसा वाटला comment मध्ये नक्की कळवा. MPSC Departmental PSI Exam Test अभ्यासा रोज एकदा तरी भेट द्या आणि रोजरोज नवीन टेस्ट सोडवा अगदी मोफत..

धन्यवाद मित्रांनो ....................

Post a Comment

0 Comments

close